Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2012

krystekwodka
Reposted fromiminlove iminlove
krystekwodka
Idzie o to, że człowiek, który w głębi siebie nie kryje niespodzianki, z reguły nie bywa interesujący.
— Bułhakow
Reposted byPannaMigotkacheatingonyou
krystekwodka
7472 75c6 390
-why?
-bcuz fck u that's why.

September 16 2011

krystekwodka
These prison walls are funny. First you hate 'em, then you get used to 'em. Enough time passes, gets so you depend on them. That's institutionalized. They send you here for life, that's exactly what they take. The part that counts anyways.
— Red (Shawshank Redemption)

September 15 2011

krystekwodka
8232 459b 390
żółwie
Reposted bymarrymebrian marrymebrian
krystekwodka
8040 7601 390
we're blood brothers!
krystekwodka
Różnica pomiędzy seksem i śmiercią polega na tym, że kiedy będziesz umierał, nikt nie będzie się śmiać z ciebie, że robisz to sam.
— Woody Allen
Reposted bywhenthesungoesdownzukowiadaningunamarrymebrianhahatcheatingonyou

September 13 2011

krystekwodka
Play fullscreen
  CUZ I KNOW I DON'T BELONG HERE IN HEAVEN  
Reposted bySidLeniwiecintolerable
krystekwodka
To nie tak, że boję się umrzeć. Po prostu nie chciałbym być w pobliżu, kiedy to się stanie.
— Woody Allen
Reposted byintolerable intolerable
krystekwodka
-Dużo pijesz...
-Kiedy świat na trzeźwo jest nie do przyjęcia
— Psy
Reposted byjanealicejonesonomatopejauciekiniergooddaytodiewayofevolvingdeadlihoodpaulajnamarrymebrian
krystekwodka
3702 4e8b 390
krystekwodka
3700 8081 390
Reposted bypuregirls puregirls
krystekwodka
3698 aa09 390

September 12 2011

krystekwodka
9486 7801
HI I AM "JEEEZ US" AND I'VE NEVER EXISTED SO FUCK OFF
krystekwodka
woke up this mornin' got myself a beer cuz the future's uncertain and the end is always near
— Jim Morrison
Reposted bycheatingonyou cheatingonyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl